Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R105212

OBCHODNÉ MENO: CPI Retails THREE, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10743/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 34, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 

IČO: 45 658 986

DEŇ ZÁPISU: 04.09.2010

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. finančný leasing,

5. reklamné a marketingové služby,

6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

7. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,

8. prenájom hnuteľných vecí,

9. administratívne služby,

10. vydavateľská činnosť,

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Richard Bauer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 11.09.1976, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Radka Doehring, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mozartova 479/25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 28.04.1966, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva vždy spoločne. Členovia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Lucia Kautzky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 12.04.1962, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022

Meno a priezvisko: Christian Bauer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 02.08.1978, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022

Meno a priezvisko: Pavel Měchura, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tálínská 689, Názov obce: Liberec 8 - Dolní Hanychov, PSČ: 46008 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 13.11.1976, Deň vzniku funkcie: 21.08.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: IMMOFINANZ Services Czech Republic, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vladislavova 1390/17, Názov obce: Praha, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 27900380

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  2 500,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Považská Bystrica Investments, s. r. o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dončova 27, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , IČO 36 655 848

Obchodné meno/názov: CPI Retails FOUR, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dončova 27, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , IČO 35 817 160

Obchodné meno/názov: CPI Retails FIVE, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dončova 27, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , IČO 35 810 262

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 01.07.2010 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.12.2010.

3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 84/2011, Nz 12271/2011 zo dňa 06.04.2011

4. Jediný akcionár obchodnej spoločnosti ABIGAIL, a.s. dňa 20.03.2012 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti ABIGAIL, a.s., so sídlom Dončova 27, 034 01 Ružomberok, IČO: 45 658 986 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Považská Bystrica Investments, s. r. o., so sídlom Dončova 27, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 655 848 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti Považská Bystrica Investments, s. r. o. na obchodnú spoločnosť ABIGAIL, a.s. Obchodná spoločnosť ABIGAIL, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti Považská Bystrica Investments, s. r. o.

5. Jediný akcionár spoločnosti CPI Retails THREE, a.s. dňa 31.10.2016 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti CPI Retails THREE, a.s. so sídlom Dončova 27, 034 01 Ružomberok, IČO: 45 658 986 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnými spoločnosťami CPI Retails FIVE, a.s. so sídlom Dončova 27, 034 01 Ružomberok , IČO: 35 810 262 a CPI Retails FOUR, a.s. so sídlom Dončova 27, 034 01 Ružomberok, IČO: 35 817 160 ako zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zanikajúcich spoločností CPI Retails FIVE, a.s. a CPI Retails FOUR, a.s. na obchodnú spoločnosť CPI Retails THREE, a.s. . Obchodná spoločnosť CPI Retails THREE, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností CPI Retails FIVE, a.s. a CPI Retails FOUR, a.s. .

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1