Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R105203

OBCHODNÉ MENO: RDRV družstvo

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 10189/L

SÍDLO:  Názov obce: Likavka 291, PSČ: 034 95 

IČO: 55 699 545

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predseda

Meno a priezvisko: JUDr. Michal Brož, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Likavka 291, Názov obce: Likavka, PSČ: 034 95 , Dátum narodenia: 06.11.1983, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania v mene družstva: Predseda družstva je oprávnený konať za družstvo samostatne.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

   250,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1