Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R105202

OBCHODNÉ MENO: PROEXPERT s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 83039/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská 1777/10, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 

IČO: 55 703 135

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

8. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

12. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

13. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

14. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

15. Čistiace a upratovacie služby

16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

17. Prípravné práce k realizácii stavby

18. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

19. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

20. Verejné obstarávanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Rybovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská 1777/10, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 13.12.1984, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Rybovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská 1777/10, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 13.12.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1