Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R105204

OBCHODNÉ MENO: Svadobná agentúra Mary, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 83041/L

SÍDLO:  Názov obce: Svrčinovec 805, PSČ: 023 12 

IČO: 55 699 286

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

7. Poskytovanie služieb osobného charakteru

8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. Výroba hračiek a suvenírov

10. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

11. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

12. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

14. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

15. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov

16. Vedenie účtovníctva

17. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Mária Neuwirth Slováková, Bydlisko: Názov obce: Svrčinovec 805, PSČ: 023 12 , Dátum narodenia: 16.12.1981, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Mária Neuwirth Slováková, Bydlisko: Názov obce: Svrčinovec 805, PSČ: 023 12 , Dátum narodenia: 16.12.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1