Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R105205

OBCHODNÉ MENO: TIMSTAV VP, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 83043/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 410/62, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 55 725 325

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prípravné práce k realizácii stavby

2. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Čistiace a upratovacie služby

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Administratívne služby

12. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

13. Prevádzkovanie športových zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vladimír Papajčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 52, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 06.12.1988, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Papajčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 52, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 06.12.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1