Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R105194

OBCHODNÉ MENO: ADRIANA 1 s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 83038/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 466/123, Názov obce: Belá, PSČ: 013 05 

IČO: 55 694 144

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Záložne

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Vedenie účtovníctva

11. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

12. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

14. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Adriána Hanuliaková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 466/123, Názov obce: Belá, PSČ: 013 05 , Dátum narodenia: 24.02.1980, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Adriána Hanuliaková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 466/123, Názov obce: Belá, PSČ: 013 05 , Dátum narodenia: 24.02.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1