Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R105197

OBCHODNÉ MENO: KKWS, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 83044/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staškov 768, Názov obce: Staškov, PSČ: 023 53 

IČO: 55 717 632

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

2. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových

3. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

4. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

5. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

6. Výroba zdravotníckych pomôcok

7. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozef Kobolka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlinené 302, Názov obce: Turzovka, PSČ: 023 54 , Dátum narodenia: 30.08.1988, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Meno a priezvisko: Martin Kubištel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlinené 205, Názov obce: Turzovka, PSČ: 023 54 , Dátum narodenia: 24.08.1994, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Kobolka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlinené 302, Názov obce: Turzovka, PSČ: 023 54 , Dátum narodenia: 30.08.1988

Výška vkladu: 15 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Martin Kubištel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlinené 205, Názov obce: Turzovka, PSČ: 023 54 , Dátum narodenia: 24.08.1994

Výška vkladu: 15 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1