Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Výmazy
R105369

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: COMOP s.r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20751/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 2926/66, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 43 809 961

DEŇ ZÁPISU: 22.11.2007

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice
Oddiel: Sro
Vložka: 20751 / V
Deň zápisu: 22.11.2007,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 07.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 03.12.2022

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 04.08.2023

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1