Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105363

OBCHODNÉ MENO: STAVAN SK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54348/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slavkovská 18, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 

IČO: 54 616 891

DEŇ ZÁPISU: 01.06.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

10. Finančný lízing

11. Služby požičovní

12. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Szekér, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta pod Hradovou 12/A, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 08.03.1957, Deň vzniku funkcie: 01.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Szekér, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta pod Hradovou 12/A, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 08.03.1957

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na základe uznesenia Okresnej prokuratúry Košice II, so sídlom Mojmírova 5, Košice 040 46, zo dňa 7.7.2023 sp.zn. IPO-V-10/2023/8803-5 bol zaistený celý majetok Ing. Petra Szekéra, bytom Cesta pod Hradovou 12/A, Košice - mestská časť Sever 040 01 a bola zakázaná akákoľvek dispozícia so zaisteným majetkom.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1