Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105367

OBCHODNÉ MENO: WESTRON Partners s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37042/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 1, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 44 934 726

DEŇ ZÁPISU: 28.08.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. administratívne služby

3. reklamné a marketingové služby

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. prenájom hnuteľných vecí

9. finančný leasing

10. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

11. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. Prípravné práce k realizácii stavby

14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

16. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

17. Sťahovacie služby

18. Skladovanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zsolt Liptai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kunova Teplica 130, Názov obce: Kunova Teplica, PSČ: 049 32 , Dátum narodenia: 11.11.1985, Deň vzniku funkcie: 22.01.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov, ktorí konajú v jej mene navonok voči tretím osobám samostatne tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis podľa podpisového vzoru.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zsolt Liptai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kunova Teplica 130, Názov obce: Kunova Teplica, PSČ: 049 32 

Výška vkladu: 25 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 25 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1