Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105353

OBCHODNÉ MENO: OC PEREŠ s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40014/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revúcka 983/14, Názov obce: Košice - mestská časť Pereš, PSČ: 040 11 

IČO: 50 522 108

DEŇ ZÁPISU: 08.10.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

4. prenájom hnuteľných vecí

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. výroba piva a sladu

9. výroba nápojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Asmir Cilovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetná 519/4, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20 , Dátum narodenia: 20.12.1980, Deň vzniku funkcie: 08.10.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v celom rozsahu v mene spoločnosti samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Miriam Cilovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wuppertálska 1405/23, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 14.12.1981

Výška vkladu: 14 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 14 250,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 00413D/CORP/2017, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 24.05.2017

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: RONDA HOLDING a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Výtvarna 1023/4, Názov obce: Praha 6, PSČ: 16100 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 08268983

Obchodné meno/názov: JPC s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Osloboditeľov 3784/3A, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , IČO 36 205 818

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 000413E/CORP/2017, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 24.05.2017

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: RONDA HOLDING a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Výtvarna 1023/4, Názov obce: Praha 6, PSČ: 16100 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 08268983

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1