Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105359

OBCHODNÉ MENO: SamoKup s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54238/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čínska 2530/20, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 

IČO: 54 626 820

DEŇ ZÁPISU: 19.05.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

2. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

3. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

4. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Dizajnérske činnosti

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Viliam Aboši, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čínska 2530/20, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 18.03.1989, Deň vzniku funkcie: 10.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Viliam Aboši, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čínska 2530/20, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 18.03.1989

Výška vkladu: 1 670,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 670,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Lukáš Struk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Helsinská 2626/7, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 23.06.1994

Výška vkladu: 1 670,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 670,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Unique element s.r.o., Sídlo: Názov obce: Peder 80, PSČ: 044 05 , IČO 54 433 983

Výška vkladu: 1 670,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 670,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 010,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 010,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1