Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105356

OBCHODNÉ MENO: PM2-METAL s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48066/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dénešova 1139/61, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 

IČO: 52 854 981

DEŇ ZÁPISU: 16.01.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba a hutnícke spracovanie kovov

2. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

3. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. prípravné práce k realizácii stavby

6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Milan Páleník, Bydlisko: Názov obce: Kovarce 472, PSČ: 956 15 , Dátum narodenia: 26.12.1983, Deň vzniku funkcie: 01.09.2020

Meno a priezvisko: Bc. Mgr. Miroslava Páleníková, Bydlisko: Názov obce: Kovarce 472, PSČ: 956 15 , Dátum narodenia: 25.07.1986, Deň vzniku funkcie: 23.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v jej mene vo všetkých veciach samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Mgr. Miroslava Páleníková, Bydlisko: Názov obce: Kovarce 472, PSČ: 956 15 , Dátum narodenia: 25.07.1986

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Milan Páleník, Bydlisko: Názov obce: Kovarce 472, PSČ: 956 15 , Dátum narodenia: 26.12.1983

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1