Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105347

OBCHODNÉ MENO: MAHUT Group s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54829/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Škultétyho 1880/7, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 

IČO: 54 657 300

DEŇ ZÁPISU: 17.08.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Organizovanie dobrovoľných dražieb

2. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Administratívne služby

8. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

11. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

12. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

13. Faktoring a forfaiting

14. Verejné obstarávanie

15. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Adam Mahut, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Škultétyho 1880/7, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 , Dátum narodenia: 29.11.1989, Deň vzniku funkcie: 17.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia a to každý z nich samostatne. V mene spoločnosti konateľ spoločnosti koná tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Adam Mahut, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Škultétyho 1880/7, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 , Dátum narodenia: 29.11.1989

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: MAHUT - REALITY s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Škultétyho 1880/7, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 , IČO 52 921 344

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1