Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105348

OBCHODNÉ MENO: Medical Liaison Group s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53687/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie osloboditeľov 3/A, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 54 488 290

DEŇ ZÁPISU: 09.03.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Finančný lízing

7. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

8. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

9. Faktoring a forfaiting

10. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

11. Vedenie účtovníctva

12. Dizajnérske činnosti

13. Administratívne služby

14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

16. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

17. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

18. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Majcher, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popradská 2416/64C, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 06.08.1965, Deň vzniku funkcie: 09.03.2022

Meno a priezvisko: Ing. Matej Trebuľa, Bydlisko: Názov obce: Ploské 233, PSČ: 044 44 , Dátum narodenia: 18.01.1979, Deň vzniku funkcie: 09.03.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Matej Trebuľa, Bydlisko: Názov obce: Ploské 233, PSČ: 044 44 , Dátum narodenia: 18.01.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Abov 21 s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Werferova 1/2582, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 11 , IČO 36 604 798

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1