Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105340

OBCHODNÉ MENO: INLOGIS VI s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57559/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 8, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 47 234 695

DEŇ ZÁPISU: 17.06.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Martin Makara, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kavečianska cesta 7085/26B, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 07.10.1975, Deň vzniku funkcie: 20.07.2023

Meno a priezvisko: Ing. Peter Jankulák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košice - Sever 4036, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 08.03.1982, Deň vzniku funkcie: 17.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene Spoločnosti konajú a podpisujú všetci konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Merinek s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 8, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , IČO 55 405 801

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.06.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.05.2012.

3. Rozhodnutia jediného spoločníka z 10.12.2014 a 10.02.2015

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1