Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105342

OBCHODNÉ MENO: JetProfit s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36467/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trieda KVP 1, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 

IČO: 47 946 172

DEŇ ZÁPISU: 01.11.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. finančný leasing

6. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

7. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

8. faktoring a forfaiting

9. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. prenájom hnuteľných vecí

12. skladovanie

13. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

15. čistiace a upratovacie služby

16. reklamné a marketingové služby

17. prieskum trhu a verejnej mienky

18. počítačové služby

19. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Gabriel Štefan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 264/36, Názov obce: Nižná Myšľa, PSČ: 044 15 , Dátum narodenia: 02.11.1998, Deň vzniku funkcie: 31.07.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľov koná samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Gabriel Štefan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 264/36, Názov obce: Nižná Myšľa, PSČ: 044 15 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 15.6.2023 bolo Mestským súdom Košice začaté konanie o zrušení spoločnosti, ktoré sa vedie pod sp.zn. 9CbR/24/2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1