Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105341

OBCHODNÉ MENO: Inžinierske a Pozemné Staviteľstvo Košice s.r.o., skrátená forma IPSK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29725/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Pracháreň 2919, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 46 639 098

DEŇ ZÁPISU: 20.04.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

8. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. skladovanie

10. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

11. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. prenájom hnuteľných vecí

14. administratívne služby

15. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. čistiace a upratovacie služby

17. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

18. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

19. výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním - Pozemné stavby

20. výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním - Pozemné stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Igor Konovalov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bielocerkevská 9, Názov obce: Košice-Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 07.08.1970, Deň vzniku funkcie: 20.04.2012

Meno a priezvisko: István Foltin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 516/47, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 18.08.1989, Deň vzniku funkcie: 16.08.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú a zastupujú spoločnosť navonok samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Igor Konovalov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bielocerkevská 9, Názov obce: Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 07.08.1970

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: István Foltin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 516/47, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 18.08.1989

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 15.07.2023 bolo Mestským súdom Košice začaté konanie o zrušení spoločnosti, ktoré sa vedie pod sp.zn. 43CbR/40/2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1