Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105338

OBCHODNÉ MENO: iComp Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12976/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlinkova 15, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 

IČO: 36 211 427

DEŇ ZÁPISU: 02.01.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva

2. činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov

3. prieskum trhu a verejnej mienky

4. inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

5. poradenská, konzultačná, prednášková a školiaca činnosť v oblasti predmetu podnikania

6. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

7. kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/

8. prekladateľské a tlmočnícke služby

9. faktoring a forfaiting

10. sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností

12. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností

13. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača /hardware/

14. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača /software/

15. spracovanie údajov

16. poskytovanie datových služieb-internetová čitáreň

17. služby súvisiace s databázami

18. tvorba www stránok

19. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

20. výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied

21. aranžérske služby

22. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

23. organizovanie kurzov, školení a seminárov

24. dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy

25. prevádzka športových zariadení

26. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu

27. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destílátov, piva

28. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

29. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

30. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

31. nákup, predaj a prenájom výherných hracích automatov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Maroš Kardoš, Bydlisko: Názov obce: Košice-Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 , Dátum narodenia: 15.10.1972, Deň vzniku funkcie: 29.01.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Maroš Kardoš, Bydlisko: Názov obce: Košice-Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.11.2001 podľa zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Dňa 22.06.2023 bolo Mestským súdom Košice začaté konanie o zrušení spoločnosti, ktoré sa vedie pod sp.zn. 43CbR/52/2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1