Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105329

OBCHODNÉ MENO: DJD s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23288/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čaksová 347, Názov obce: Nižný Klátov, PSČ: 044 12 

IČO: 44 625 910

DEŇ ZÁPISU: 26.02.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. vedenie účtovníctva

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. skladovanie

7. prevádzkovanie športových zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Daniel Kollár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynky 100, Názov obce: Nižný Klátov, PSČ: 044 12 , Dátum narodenia: 11.04.1989, Deň vzniku funkcie: 26.02.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Daniel Kollár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynky 100/23, Názov obce: Nižný Klátov, PSČ: 044 12 , Dátum narodenia: 11.04.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1