Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105339

OBCHODNÉ MENO: iHome Solutions s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56860/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 1369/45, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 

IČO: 55 437 214

DEŇ ZÁPISU: 24.05.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

5. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

6. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

7. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Vedenie účtovníctva

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Čistiace a upratovacie služby

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti

13. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

17. Prípravné práce k realizácii stavby

18. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

19. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

20. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

21. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

22. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

23. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

24. Faktoring a forfaiting

25. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

26. Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu kontrolovaných látok Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marek Maroši, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 1369/45, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 14.01.1998, Deň vzniku funkcie: 24.05.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ koná a podpisuje samostatne vo všetkých veciach. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k odtlačku pečiatky spoločnosti, alebo k napísanému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marek Maroši, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 1369/45, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 14.01.1998

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1