Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105336

OBCHODNÉ MENO: Grega company s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46092/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levočská 1375/4, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 12 

IČO: 52 324 079

DEŇ ZÁPISU: 06.04.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

5. Prevádzkovanie výdajne stravy

6. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

7. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. Sťahovacie služby

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

12. Služby požičovní

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

18. Vedenie účtovníctva

19. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

20. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

21. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

22. Administratívne služby

23. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

24. Čistiace a upratovacie služby

25. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

26. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

27. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

28. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

29. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

30. Kuriérske služby

31. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

32. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

33. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

34. Finančný lízing

35. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

36. Záložne

37. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

38. Faktoring a forfaiting

39. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

40. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

41. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

42. Zadávanie klinického skúšania liečiv

43. Dizajnérske činnosti

44. Fotografické služby

45. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

46. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

47. Informačná činnosť

48. Dopravná zdravotná služba

49. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

50. Poskytovanie sociálnych služieb

51. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

52. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

53. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

54. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

55. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Lukáš Grega, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 1567/28, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 15.07.1987, Deň vzniku funkcie: 24.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Lukáš Grega, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 1567/28, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 15.07.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1