Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105328

OBCHODNÉ MENO: Digitas plus s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54597/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 52/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 54 711 762

DEŇ ZÁPISU: 08.07.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

5. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Administratívne služby

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. Čistiace a upratovacie služby

12. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. Poskytovanie služieb osobného charakteru

14. Fotografické služby

15. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

16. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Čúzy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica gen. Goliána 6013/32, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 02 , Dátum narodenia: 24.05.1971, Deň vzniku funkcie: 10.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť navonok koná konateľ spoločnosti samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ebIT solutions s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrachová 16B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , IČO 46 953 019

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Čúzy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica gen. Goliána 6013/32, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 02 , Dátum narodenia: 24.05.1971

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1