Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105323

OBCHODNÉ MENO: Camaleó s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51372/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malogyňovská 246/72, Názov obce: Gyňov, PSČ: 044 14 

IČO: 53 668 278

DEŇ ZÁPISU: 27.04.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Finančný lízing

2. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

3. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

4. Faktoring a forfaiting

5. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

10. Vedenie účtovníctva

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. Dizajnérske činnosti

14. Služby požičovní

15. Prenájom hnuteľných vecí

16. Informačná činnosť

17. Administratívne služby

18. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

19. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

20. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

21. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

22. Poskytovanie služieb osobného charakteru

23. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

24. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

25. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

26. Prevádzkovanie výdajne stravy

27. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

28. Čistiace a upratovacie služby

29. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

30. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

31. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

32. Prípravné práce k realizácii stavby

33. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

34. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

35. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

36. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

37. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

38. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

39. Sťahovacie služby

40. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

41. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

42. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Timea Joščaková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malogyňovská 246/72, Názov obce: Gyňov, PSČ: 044 14 , Dátum narodenia: 22.10.1992, Deň vzniku funkcie: 27.04.2021

Meno a priezvisko: Ing. Patrícia Takáčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikovíniho 18/14, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 24.02.1994, Deň vzniku funkcie: 27.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Timea Joščaková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malogyňovská 246/72, Názov obce: Gyňov, PSČ: 044 14 , Dátum narodenia: 22.10.1992

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1