Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105325

OBCHODNÉ MENO: CRM solution s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42464/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brnice 166, Názov obce: Liptovská Sielnica, PSČ: 032 23 

IČO: 50 718 614

DEŇ ZÁPISU: 11.02.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. prenájom hnuteľných vecí

4. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

7. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

10. výroba reklamných plachiet, veľkokapacitných stanov, nápojových pavilónov a iných reklamných predmetov

11. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

12. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

13. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

14. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

15. Kopanie studní

16. Výroba nápojov

17. Textilná výroba

18. Odevná výroba

19. Spracovanie kože

20. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

21. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

22. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

23. Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku

24. Výroba celulózy a papiera

25. Výroba výrobkov z papiera

26. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

27. Výroba plastov v primárnej forme

28. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

29. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

30. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

31. Výroba hračiek a hier

32. Výroba bizˇutérie a suvenírov

33. Výroba a montáž tieniacej techniky

34. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

35. Prípravné práce k realizácii stavby

36. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

37. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

38. Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov

39. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

40. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

41. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

42. Sťahovacie sluzˇby

43. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

44. Prevádzka malých plavidiel

45. Skladovanie

46. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

47. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

48. Počítačové služby

49. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

50. Vydavateľská činnosť

51. Finančný leasing

52. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

53. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z pňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

54. Faktoring a forfaiting

55. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu

56. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

57. Prenájom hnuteľných vecí

58. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

59. Administratívne služby

60. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

61. Vedenie účtovníctva

62. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

63. Prevádzkovanie športových zariadení

64. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

65. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

66. Fotografické služby

67. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

68. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

69. Služby požičovní

70. Verejné obstarávanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Oliver Matuláni, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brnice 166, Názov obce: Liptovská Sielnica, PSČ: 032 23 , Dátum narodenia: 08.04.1991, Deň vzniku funkcie: 31.07.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná v mene spoločnosti konateľ samostatne, pričom pri právnych úkonoch uskutočňovaných v písomnej forme k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Oliver Matuláni, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brnice 166, Názov obce: Liptovská Sielnica, PSČ: 032 23 , Dátum narodenia: 08.04.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1