Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105321

OBCHODNÉ MENO: ADOS Helena Horváthová, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16025/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 127, Názov obce: Streda nad Bodrogom, PSČ: 076 31 

IČO: 36 588 334

DEŇ ZÁPISU: 12.01.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. prenájom priemyselného tovaru

5. prenájom motorových vozidiel

6. vykonávanie administratívnych prác v rozsahu voľnej živnosti

7. reklamná a propagačná činnosť

8. čistiace služby v rozsahu voľnej živnosti

9. upratovacie služby

10. prenájom zdravotníckych pomôcok a materiálu

11. kamenosochárske práce

12. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

13. výskum trhu a verejnej mienky

14. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností

15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb

17. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečných nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

18. predaj na trhoch

19. ambulantný predaj

20. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

21. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

22. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

23. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti s odborným zameraním ošetrovateľstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Horváth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná ulica 344/6A, Názov obce: Veľaty, PSČ: 076 15 , Dátum narodenia: 13.09.1975, Deň vzniku funkcie: 05.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za obchodnú spoločnosť koná konateľ spoločnosti. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Horváth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 160/394, Názov obce: Streda nad Bodrogom, PSČ: 076 31 , Dátum narodenia: 23.09.1952

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Horváth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná ulica 344/6A, Názov obce: Veľaty, PSČ: 076 15 , Dátum narodenia: 13.09.1975

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1