Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105326

OBCHODNÉ MENO: DEMONTA, spol.s r.o., Košice

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 880/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiskrova 22, Názov obce: Košice

IČO: 17 146 089

DEŇ ZÁPISU: 03.12.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vykonávanie trhacích prác (montáže, demontáže, deštrukčné práce v stavebníctve)

2. - demolačné a zemné práce

3. - sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb

4. - maloobchod s priemyselným, spotrebným, stavebným, potravinárskym tovarom

5. - veľkoobchod s uvedenými tovarmi

6. - staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

7. - vykonávanie inžinierských, bytových, občianských stavieb

8. - činnosť organizačného, ekonomického, účtovného poradcu

9. - činnosť vykonávaná banským spôsobom, projektová činnosť-vypracovanie plánov, prípadne dokumentácie týkajúcej sa činnosti vykonávanej banským spôsobom

10. - vykonávanie ohňostrojových prác

11. - stolárstvo

12. - úprava terénu pod vedeniami-výrub drevín a porastov

13. - oprava, montáž, demontáž a výmena okien a dverí

14. vyžínanie trávy, výrez nežiadúcich krovín

15. vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinnoarchitektonických sadovníckych diel

16. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Milan Hvizdoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kisdyho 5, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 14.12.1955, Deň vzniku funkcie: 03.12.1991

Meno a priezvisko: Ing. Jerguš Hvizdoš, Bydlisko: Názov obce: Ruskov 346, PSČ: 044 19 , Dátum narodenia: 14.06.1982, Deň vzniku funkcie: 05.03.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Milan Hvizdoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kisdyho 5, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 04.09.1979

Výška vkladu: 3 319,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jerguš Hvizdoš, Bydlisko: Názov obce: Ruskov 346, PSČ: 044 19 , Dátum narodenia: 14.06.1982

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 20.11.1991 na základe zák. č.109/64 Zb. v znení novely č.103/ /90 Zb.

2. Zmeny v zápise prevedené na základe zmeny spoločenskej zmluvy zo dňa 15.3.1993 a 22.9. 1993 v súlade s § 764 zák. č. 513/91 Zb.

3. Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.8.1996.

4. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 224/98, Nz 221/98 zo dňa 23.7.1998. Zakladateľská listina je upravená podľa zák. č.11/98 Z.z.

5. Zmena zakl. listiny formou notárskej zápisnice číslo N 16/99 Nz 15/99 zo dňa 1.3.1999.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1