Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105362

OBCHODNÉ MENO: Slovensko IT, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1749/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 27, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 53 268 652

DEŇ ZÁPISU: 05.09.2020

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. prenájom hnuteľných vecí

6. administratívne práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Jakub, PhD., MBA., LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Floriánska 26/A, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 10.04.1971, Deň vzniku funkcie: 28.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť musia všetci členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám, priezviskám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Veronika Tomaško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hemerková 4, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 12.04.1990, Deň vzniku funkcie: 09.02.2021

Meno a priezvisko: Ing. Miriam Majorová, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko Hanza 315/5, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 10.10.1973, Deň vzniku funkcie: 15.08.2022

Meno a priezvisko: Ing. Martin Bezek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šášovská 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 25.06.1988, Deň vzniku funkcie: 05.07.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 4195/25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , IČO 50 349 287

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  3 600 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  3 600 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  3 600 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  3 600,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií je potrebný súhlas valného zhromaždenia

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1