Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105331

OBCHODNÉ MENO: DUTEKO, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1712/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 98, Názov obce: Košice, PSČ: 043 46 

IČO: 36 446 254

DEŇ ZÁPISU: 29.04.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vykonávanie inžinierskych, občianskych a ekologických stavieb

2. - inžinierska činnosť v stavebníctve /mimo vybraných činností vo výstavbe/

3. - poradenská činnosť v oblasti životného prostredia

4. - nákup tovaru za účelom predaja formou veľkoobchodu a maloobchodu v oblasti technologických zariadení a tovaru pre ekologické, inžinierske a občianske stavby

5. - sprostredkovanie obchodu a služieb

6. - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Kukľa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätovavrinecká 1775/5, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 18 , Dátum narodenia: 31.01.1976, Deň vzniku funkcie: 18.08.2021

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Martin Šmigura, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Gwerkovej 1538/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 28.08.1980, Deň vzniku funkcie: 14.04.2022

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Richard Biznár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 1240/31, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 10.02.1977, Deň vzniku funkcie: 23.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Marián Christenko, Bydlisko: Názov obce: Čabiny 84, PSČ: 067 02 , Dátum narodenia: 30.03.1977, Deň vzniku funkcie: 14.04.2022

Meno a priezvisko: Jozef Streženec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Díčova 6594/83, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 07.07.1989, Deň vzniku funkcie: 14.04.2022

Meno a priezvisko: JUDr. Anna Laurincová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trieda SNP 485/17, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 18.12.1970, Deň vzniku funkcie: 23.08.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: TMHC, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 98, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 043 46 , IČO 50 606 000

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 800,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 800,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:   332,000000 EUR 

Počet: 500 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  34,000000 EUR 

Počet: 336 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:   200,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov osvedčeným notárskou zápisnicou N 98/97, Nz 111/97 zo dňa 21.2.1997 podľa zák. č. 513/97 Zb.

2. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 30.12.1999.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1