Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105324

OBCHODNÉ MENO: CassBau, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1678/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krmanova 14, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 50 492 853

DEŇ ZÁPISU: 15.09.2016

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

2. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. Prenájom hnuteľných vecí

12. Skladovanie a uskladňovanie

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

15. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

16. Čistiace a upratovacie služby

17. Vyhotovovanie programov - software na zákazku v zmysle autorského zákona

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Predseda, Meno a priezvisko: JUDr. Ondrej Gajdošech, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kusín 12, Názov obce: Jovsa, PSČ: 072 32 , Dátum narodenia: 10.04.1983, Deň vzniku funkcie: 15.09.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Rudolf Bezák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Severná 8, Názov obce: Rozhanovce, PSČ: 044 42 , Dátum narodenia: 07.11.1984, Deň vzniku funkcie: 15.09.2016

Meno a priezvisko: JUDr. Igor Milichovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevädzova 10, Názov obce: Košice - mestská časť Vyšné Opátske, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 04.10.1984, Deň vzniku funkcie: 15.09.2016

Meno a priezvisko: JUDr. Monika Gajdošechová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Thurzova 6, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 16.02.1983, Deň vzniku funkcie: 15.09.2016

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 25 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Prevod akcií je možný iba s predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti, ktoré je oprávnené súhlas odoprieť iba z dôvodu porušenia predkupného práva spôsobom určeným v stanovách.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1