Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Nové zápisy
R105315

OBCHODNÉ MENO: MOOF s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57643/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 1038/24, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 55 690 360

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

2. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Smoleň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobšinského 2708/4B, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 17.04.1991, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene Spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Smoleň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobšinského 2708/4B, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 17.04.1991

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Radovan Šalitroš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarková 1328/33, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 , Dátum narodenia: 20.04.1986

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Promiseo s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 1601/25, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , IČO 44 930 747

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: CREATIVE PRO (KE) s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 1038/24, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , IČO 46 132 856

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1