Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Nové zápisy
R105319

OBCHODNÉ MENO: TORMAX, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57636/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zlatá 15, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 55 714 561

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

2. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

3. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

11. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

12. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

13. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

16. Faktoring a forfaiting

17. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

18. Vedenie účtovníctva

19. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

20. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

21. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

22. Čistiace a upratovacie služby

23. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

24. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

25. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Štefan Cuľba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vihorlatská 983/64, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 31.07.1971, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť a túto zastupuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Štefan Cuľba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vihorlatská 983/64, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 31.07.1971

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: SONOPLUS s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 3731, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , IČO 50 561 413

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1