Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Nové zápisy
R105313

OBCHODNÉ MENO: MaMeBoMi s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57637/V

SÍDLO:  Názov obce: Vysoká nad Uhom 83, PSČ: 072 14 

IČO: 53 930 860

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Vedenie účtovníctva

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Administratívne služby

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Čistiace a upratovacie služby

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Výroba potravinárskych výrobkov

18. Výroba kŕmnych zmesí

19. Výroba nápojov

20. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

21. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

22. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

23. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

24. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

25. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

26. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

27. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

28. Sťahovacie služby

29. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

30. Prevádzkovanie úschovní

31. Kuriérske služby

32. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

33. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

34. Prevádzkovanie výdajne stravy

35. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

36. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

37. Záložne

38. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

39. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

40. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

41. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

42. Dizajnérske činnosti

43. Fotografické služby

44. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

45. Služby požičovní

46. Verejné obstarávanie

47. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

48. Poskytovanie sociálnych služieb

49. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martina Chomová, Bydlisko: Názov obce: Vysoká nad Uhom 83, PSČ: 072 14 , Dátum narodenia: 21.03.1988, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martina Chomová, Bydlisko: Názov obce: Vysoká nad Uhom 83, PSČ: 072 14 , Dátum narodenia: 21.03.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1