Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Nové zápisy
R105316

OBCHODNÉ MENO: Sovora s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57631/V

SÍDLO:  Názov obce: Nižná Kamenica 234, PSČ: 044 45 

IČO: 55 698 182

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

6. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Poskytovanie služieb osobného charakteru

10. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

11. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

12. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

13. Výroba výrobkov z gumy a plastov

14. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

15. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

16. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

17. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

18. Čistiace a upratovacie služby

19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

20. Prípravné práce k realizácii stavby

21. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

22. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

23. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

24. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

25. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

26. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

27. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

28. Výroba krmív a kŕmnych zmesí

29. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov

30. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Valerii Tsvitkov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topol 1,3/83, Názov obce: Dnipro, PSČ: 49000 , Štát: Ukrajina , Dátum narodenia: 02.09.1974, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Valerii Tsvitkov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topol 1,3/83, Názov obce: Dnipro, PSČ: 49000 , Štát: Ukrajina , Dátum narodenia: 02.09.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1