Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Nové zápisy
R105305

OBCHODNÉ MENO: EURIS PRO-TECH s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57630/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikova 116 A, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 

IČO: 55 703 259

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických

4. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

5. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

8. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

9. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

10. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

11. Zámočníctvo

12. Kovoobrábanie

13. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

15. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

16. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Vedenie účtovníctva

19. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Peter Kiš Bandi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gemerská 3703/14, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 16.01.1994, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Meno a priezvisko: Peter Glassa, Bydlisko: Názov obce: Honce 154, PSČ: 049 32 , Dátum narodenia: 07.06.1965, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Mlynár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gemerská 3704/16, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 04.04.1958, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Meno a priezvisko: Ing. Peter Kiš Bandi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gemerská 3703/14, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 13.07.1963, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Meno a priezvisko: Ing. Viktor Mlynár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alej Jána Pavla II. 4251/4, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 23.02.1979, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Kiš Bandi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gemerská 3703/14, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 16.01.1994

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Glassa, Bydlisko: Názov obce: Honce 154, PSČ: 049 32 , Dátum narodenia: 07.06.1965

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Mlynár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gemerská 3704/16, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 04.04.1958

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1