Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Nové zápisy
R105303

OBCHODNÉ MENO: Code & Code Legal s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57632/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turzovská 46, Názov obce: Gelnica, PSČ: 056 01 

IČO: 55 731 473

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Kateryna Velychko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cédrová 16, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 18.08.1992, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený v mene spoločnosti konať samostatne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoju funkciu a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Kateryna Velychko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cédrová 16, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 18.08.1992

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1