Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Nové zápisy
R105308

OBCHODNÉ MENO: Finvisor s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57635/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 240/28, Názov obce: Vyšná Myšľa, PSČ: 044 15 

IČO: 55 709 354

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

5. Finančný lízing

6. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

7. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

10. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

13. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

15. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dávid Habina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 240/28, Názov obce: Vyšná Myšľa, PSČ: 040 15 , Dátum narodenia: 17.07.1999, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov spoločnosti koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dávid Habina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 240/28, Názov obce: Vyšná Myšľa, PSČ: 044 15 , Dátum narodenia: 17.07.1999

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1