Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R105251

OBCHODNÉ MENO: Družstvo vlastníkov oviec v Polomke

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 219/S

SÍDLO:  Názov obce: Polomka, PSČ: 976 66 

IČO: 36 000 558

DEŇ ZÁPISU: 10.04.1996

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - chov, pasenie a ošetrovanie oviec

2. - výroba a predaj salašníckych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Jaroslav Horváth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nálepkova 820/40, Názov obce: Polomka, PSČ: 976 66 , Dátum narodenia: 27.08.1962, Deň vzniku funkcie: 02.06.2007

Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Miloš Maruškin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 365/19, Názov obce: Polomka, PSČ: 976 66 , Dátum narodenia: 05.11.1977, Deň vzniku funkcie: 09.07.2023

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Tomáš Buvala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 619/137, Názov obce: Polomka, PSČ: 976 66 , Dátum narodenia: 06.07.1991, Deň vzniku funkcie: 16.03.2019

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Jozef Mikloško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ždiarska 47, Názov obce: Polomka, PSČ: 976 66 , Dátum narodenia: 02.01.1953, Deň vzniku funkcie: 09.07.2023

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ľubomír Brozman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 305/18, Názov obce: Polomka, PSČ: 976 66 , Dátum narodenia: 28.07.1980, Deň vzniku funkcie: 09.07.2023

Spôsob konania v mene družstva: Družstvo zastupujú a zaň podisujú predseda a podpredseda spoločne.

KONTROLNÁ KOMISIA

Meno a priezvisko: Jaroslav Rolko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 425/54, Názov obce: Polomka, PSČ: 976 66 , Dátum narodenia: 21.08.1958, Deň vzniku funkcie: 16.03.2019

Meno a priezvisko: Ján Gordulič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hronská 6/11, Názov obce: Polomka, PSČ: 976 66 , Dátum narodenia: 15.06.1953, Deň vzniku funkcie: 16.03.2019

Meno a priezvisko: Marián Obrtanec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 69, Názov obce: Polomka, PSČ: 976 66 , Dátum narodenia: 29.07.1961, Deň vzniku funkcie: 09.07.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 692,889863 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

  3,319392 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 4.3.1996 v zmysle ust. § 223 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 589

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1