Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R105272

OBCHODNÉ MENO: STAPE TRADE s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42074/S

SÍDLO:  Názov obce: Mikušovce 133, PSČ: 984 01 

IČO: 54 089 760

DEŇ ZÁPISU: 22.09.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

2. Sťahovacie služby

3. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

4. Kuriérske služby

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Administratívne služby

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marian Škultéty, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská 126/68, Názov obce: Vidiná, PSČ: 985 59 , Dátum narodenia: 27.03.1963, Deň vzniku funkcie: 31.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marian Škultéty, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská 126/68, Názov obce: Vidiná, PSČ: 985 59 , Dátum narodenia: 27.03.1963

Výška vkladu: 9 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1