Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R105262

OBCHODNÉ MENO: KUBATURA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42802/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 18, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01 

IČO: 54 311 403

DEŇ ZÁPISU: 12.01.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

5. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

6. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

7. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

8. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

9. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

10. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

11. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

12. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Prípravné práce k realizácii stavby

15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

17. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

18. Prevádzka malých plavidiel

19. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

20. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

21. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačnohospodárskej povahy

22. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

23. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

24. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

25. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Árpád Zoltán Tóth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Óceán-Árok utca 25, Názov obce: Budapest 04, PSČ: 1048 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 19.02.1963, Deň vzniku funkcie: 22.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne v celom rozsahu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Árpád Zoltán Tóth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Óceán-Árok utca 25, Názov obce: Budapest 04, PSČ: 1048 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 19.02.1963

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1