Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R105268

OBCHODNÉ MENO: PRINTEO services s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46881/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haanova 46A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 

IČO: 46 966 391

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. údenárska výroba

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a výroby

7. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

8. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

9. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

10. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

11. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

12. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

13. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačnohospodárskej povahy

19. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

20. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

21. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

22. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

23. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

24. Čistiace a upratovacie služby

25. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

26. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

27. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

28. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Juraj Čech, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 1677/35, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 01.05.1973, Deň vzniku funkcie: 28.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Juraj Čech, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 1677/35, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 01.05.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1