Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R105263

OBCHODNÉ MENO: Lekáreň Prior, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32804/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapitulská 1, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 51 116 626

DEŇ ZÁPISU: 04.10.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Finančný leasing

5. Faktoring a forfaiting

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Vedenie účtovníctva

8. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Igor Šajgalík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kordíky 207, Názov obce: Kordíky, PSČ: 976 34 , Dátum narodenia: 08.02.1984, Deň vzniku funkcie: 28.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Pharmacies Group, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapitulská 1, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , IČO 54 918 324

Výška vkladu: 16 675,000000 EUR, Rozsah splatenia: 16 675,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 675,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 675,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1