Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R105266

OBCHODNÉ MENO: NATON TRANS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35665/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malohontská 1535/5, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 

IČO: 52 131 891

DEŇ ZÁPISU: 04.01.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

2. Kuriérske služby

3. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

4. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

5. Prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných)

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

12. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Náton, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malohontská 1535/5, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 19.02.1997, Deň vzniku funkcie: 04.01.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Náton, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malohontská 1535/5, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 19.02.1997

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1