Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R105267

OBCHODNÉ MENO: PM Miťo s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39823/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Harmanec 19, Názov obce: Harmanec, PSČ: 976 03 

IČO: 53 333 365

DEŇ ZÁPISU: 08.10.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Prípravné práce k realizácií stavby

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Nákladná a cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane pripojeného vozidla

8. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

9. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pavel Mitter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Harmanec 19, Názov obce: Harmanec, PSČ: 976 03 , Dátum narodenia: 07.06.1953, Deň vzniku funkcie: 08.10.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Pavol Mitter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Harmanec 20, Názov obce: Harmanec, PSČ: 976 03 , Dátum narodenia: 24.05.1978, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavel Mitter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Harmanec 19, Názov obce: Harmanec, PSČ: 976 03 , Dátum narodenia: 07.06.1953

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1