Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R105264

OBCHODNÉ MENO: Lekáreň VAŠE ZDRAVIE - Na Bráne, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15265/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapitulská 1, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 44 337 931

DEŇ ZÁPISU: 20.08.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. reklamné a marketingové služby

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. finančný leasing

8. faktoring a forfaiting

9. prieskum trhu a verejnej mienky

10. prenájom hnuteľných vecí

11. vedenie účtovníctva

12. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Igor Šajgalík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kordíky 207, Názov obce: Kordíky, PSČ: 976 34 , Dátum narodenia: 08.02.1984, Deň vzniku funkcie: 04.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Pharmacies Group, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapitulská 1, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , IČO 54 918 324

Výška vkladu: 7 968,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 968,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 968,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 968,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1