Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R105271

OBCHODNÉ MENO: STANO, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4331/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haličská cesta 520, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 03 

IČO: 36 019 020

DEŇ ZÁPISU: 18.03.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

2. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

3. - sprostredkovanie obchodu

4. - predaj nealkoholických a priemyslne vyrábaných mliečnych nápojov koktailov, vína a destilátov na priamu konzumáciu

5. - reklamná a propagačná činnosť

6. - krajčírske práce

7. - výroba kľúčov

8. - oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Matej Bella, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 129/37, Názov obce: Kalinovo, PSČ: 985 01 , Dátum narodenia: 14.06.1988, Deň vzniku funkcie: 22.01.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná, spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ spoločnosti samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viera Machalíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivovarská 23, Názov obce: Vidiná, Dátum narodenia: 11.08.1962

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Viktória Miller, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivovarská 23, Názov obce: Vidiná, PSČ: 984 01 , Dátum narodenia: 07.06.1989

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 10.03.1997, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Strarý spis: S.r.o. 10813

2. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 7.5.1998 a dodatku č. 1 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1