Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R105258

OBCHODNÉ MENO: H.K. Gastro s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12633/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 52, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 

IČO: 36 735 191

DEŇ ZÁPISU: 06.02.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

4. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

5. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

6. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. pohostinská činnosť

8. upratovacie práce

9. maliarske a natieračské práce

10. montáž priečok a závesných podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov

11. demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy

12. kopírovacie a rozmnožovacie služby

13. automatizované spracovanie údajov

14. fotografické služby a zhotovenie videozáznamov

15. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

16. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti

17. záložňa

18. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti

19. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

20. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

21. pranie čistenie textílií

22. obsluha /vedenie/ cudzieho motorového vozidla

23. výsadba lesných stromkov, uhadzovanie haluzoviny, okopávanie stromčekov, vyžínanie trávy, výrez nežiadúcich drevín

24. apretácia výrobkov - pílením, brúsením pneumatickým náradím

25. dokončovanie práce hotových kovových výrobkov jednoduchým ručným opracovaním alebo pomocou drobnej ručnej mechanizácie

26. rozpočtové práce a kalkulácie stavieb

27. rezbárstvo mimo diel úžitkového umenia

28. sprostredkovanie žiadostí o úvery pre banky a sporiteľne a zmlúv o stavebnom sporení, leasingových zmlúv

29. poradenská činnosť pre realizáciu programov regionálneho rozvoja v rozsahu voľnej živnosti

30. výmena a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov bez úpravy stavebných otvorov

31. montáž, rekonštrukcia, údržba elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Štefan Horniak, Bydlisko: Názov obce: Jedľové Kostoľany 497, PSČ: 951 96 , Dátum narodenia: 29.12.1961, Deň vzniku funkcie: 06.02.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú opravnení konať v mene spoločnosti každý samostatne a samostatne za spoločnosť podpisovať.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Horniak, Bydlisko: Názov obce: Jedľové Kostoľany 497, PSČ: 951 96 , Dátum narodenia: 29.12.1961

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1