Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R105257

OBCHODNÉ MENO: GRAVELSLOVEX-TRANS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47218/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 4453/2C-X3, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04 

IČO: 36 292 711

DEŇ ZÁPISU: 13.04.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. automatizované spracovanie údajov - vedenie databáz,

8. organizovanie školení, kurzov a seminárov,

9. usporadúvanie výstav,

10. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti,

11. prieskum trhu a verejnej mienky,

12. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

13. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

14. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,

15. nákup a predaj tovaru prostredníctvom internetu,

16. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,

17. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných, než základných služieb spojených s prenájmom,

18. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

19. prípravné práce pre stavbu - búracie, sekacie a kopacie,

20. sadovnícke práce a úprava zelene,

21. prenájom motorových vozidiel,

22. vnútroštátna nákladná cestná doprava,

23. vnútroštátna taxislužba,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Adrián Suja, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulská 2238/5, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 26.10.1992, Deň vzniku funkcie: 12.05.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Adrián Suja, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulská 2238/5, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 26.10.1992

Výška vkladu: 26 556,000000 EUR, Rozsah splatenia: 26 556,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  26 556,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  26 556,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.03.2006 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1