Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R105247

OBCHODNÉ MENO: ABRAMMAR STAV s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47016/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kasárenská 134/11, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 

IČO: 55 651 691

DEŇ ZÁPISU: 04.08.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Čistiace a upratovacie služby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

7. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Poskytovanie služieb osobného charakteru

10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

13. Prípravné práce k realizácii stavby

14. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

15. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

16. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

17. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno - hospodárskej povahy

18. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

20. Vedenie účtovníctva

21. Verejné obstarávanie

22. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

23. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

24. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

25. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

26. Finančný lízing

27. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

28. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

29. Faktoring a forfaiting

30. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

31. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

32. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

33. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

34. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

35. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

36. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Myroslav Abramiuk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica M. R. Štefánika 815/13, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 17.11.1992, Deň vzniku funkcie: 24.08.2023

Meno a priezvisko: Pavlo Marynevych, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica M. R. Štefánika 815/13, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 25.01.1997, Deň vzniku funkcie: 24.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za Spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Myroslav Abramiuk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica M. R. Štefánika 815/13, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 17.11.1992

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Pavlo Marynevych, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica M. R. Štefánika 815/13, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 25.01.1997

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1