Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R105248

OBCHODNÉ MENO: ARTFERRUM s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25093/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná Ves 88, Názov obce: Dolná Ves, PSČ: 967 01 

IČO: 47 445 564

DEŇ ZÁPISU: 03.10.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

2. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

3. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. prenájom hnuteľných vecí

8. reklamné a marketingové služby

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. voľné výtvarné umenie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. art. Ján Konuš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná Ves 82, Názov obce: Dolná Ves, PSČ: 967 01 , Dátum narodenia: 16.10.1984, Deň vzniku funkcie: 03.10.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu koná konateľ samostatne. Spoločnosť konateľ zaväzuje tak, že k natlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom - konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. art. Ján Konuš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná Ves 82, Názov obce: Dolná Ves, PSČ: 967 01 , Dátum narodenia: 16.10.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1